Impressum

Betrei­ber gemäß §§ 5 und 6 TMG:

BreathExpe­ri­ence Berlin GbR
Neue Kul­mer Stra­ße 1
10827 Ber­lin

Tele­fon: +49 30 4623719
Tele­fax: +49 30 4623719

Gesell­schaf­ter:
Juerg Roff­ler
mobil +41 79 489 1132
E‑Mail: juero(at)att.net

Ger­trud Kut­scher
Tele­fon 030 4623719
E‑Mail: gertrudkutscher(at)atemkraft.de

Chris­ti­ne Ritt
Tele­fon 030 76768585
E‑Mail: atem(at)critt.de

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gem. § 27a UStG: DE 

Inhalt­lich ver­ant­wort­lich gem. § 55 II RStV: BreathExpe­ri­ence Ber­lin GbR,
Ger­trud Kut­scher, Juerg Roff­ler, Chris­ti­ne Ritt, 10827 Ber­lin, Neue Kul­mer Str. 1

Print Friendly, PDF & Email